Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà

 27 Tháng Sáu, 2018

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà thường được áp dụng đối với nhà phố, nhà ở liền kề, các công trình xây dựng quy mô nhỏ… Hợp đồng Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà có đầy đủ các điều khoản ràng buộc, quyền và trách nhiệm mỗi bên tham gia hợp đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

HỢP ĐỒNG THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ

Số:……….2018/HĐTCSC

Hôm nay, Ngày ….. tháng ….. năm 2018. Chúng tôi gồm có:

 

BÊN A: …………………………………………………………………………………………………….

CMND số:…………………………………. do CA………………………….. cấp ngày………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Điện Thoại: …………………………………………………………………………………………………………………

 

BÊN B: …………………………………………………………………………………………………………………………

CMND số:…………………………………. do CA………………………….. cấp ngày………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện Thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng thi công sửa chữa với nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A giao khoán cho bên B những nội dung công việc như sau:

STT Hạng Mục Vật Tư Thành Tiền
1
       

Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

  1. 1.Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa theo yêu cầu cụ thể của bên A.
  2. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng bắt nguồn từ những nguyên nhân khách quan.
  3. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện và không tính thêm chi phí phát sinh.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

  1. 1.Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ cho bên nhận khoán đúng với thỏa thuận.
  2. Bên A phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa. Nếu hủy bỏ hợp đồng bên A phải bồi thường 10% giá trị hợp đồng cho bên B khi đình chỉ công việc. (phí giao dịch,đi lại…)

ĐIỀU 4. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thời gian sửa chữa dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….ngày

Bên A sẽ thanh toán cho bên B trên cơ sở tiến độ công việc như sau:

  • Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng Bên A cho Bên B ứng trước 30% tương đương số tiền là ……………..
  • Đợt 2: Sau khi hoàn thành 60% công trình Bên A cho Bên B ứng thêm số tiền là ………………………
  • Đợt 3:Sau khi hoàn thành công trình bên A nghiệm thu và thanh toán hết số tiền còn lại cho bên B là …………………..

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký, sau khi bên A nghiệm thu công trình và thanh toán hết cho bên B thì xem như hợp đồng được thanh lý.

2.Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của mẫu hợp đồng sửa chữa nhà , bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

3.Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tăng hoặc giảm thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.

4.Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

 

 Đại Diện Bên A                                     Kỹ Thuật                                            Đại Diện Bên B

(Ký,ghi rõ họ tên)                                (Ký,ghi rõ họ tên)                                   (Ký,ghi rõ họ tên)

 

Nguồn: https://topmuabannhadat.com/mau-hop-dong-sua-chua-nha/

Bản quyền thuộc: https://topmuabannhadat.com

=>> Xem thêm dịch vụ sơn nhà đẹp tại TPHCM

Tags: Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà

 

Facebook zalo Chat Zalo Hotline